Bouwhuisterug naar home

Pure Polder

Nienke Bouwhuis

Project

Pure Polder

Pure Polder is een project in opdracht van de provincie Zuid Holland en in samenwerking met ontwerperscollectief Krachtgroen. Het is de aanloop naar een nieuwe gezamenlijke visie voor Schieveen Polder.
Onderwerp van gesprek is de rol van de agrariërs en bewoners bij het beheer van het gebied en het bereiken van de natuur- en recreatiedoelstellingen. Hierin moeten de identiteit en de kansen van de polder centraal komen te staan, niet de posities van de partijen. Er is discussie over de grondwaterstanden en de mate van vernatting. Besloten wordt dat onderzocht zal moeten worden welke delen van de polder voor de verschillende inrichtingstypen in aanmerking komen. Als model voor Schieveen wordt gedacht aan een 'poldermozaïek', waarbij er gewerkt wordt aan een zo optimale leefomgeving voor zowel vogels als huidige bewoners en agrariërs in het gebied. Centraal in het gesprek staat de rol van de agrariërs en bewoners bij het beheer van het gebied en het bereiken van de natuur- en recreatiedoelstellingen.
Krachtgroen legt de eerste schetsen neer voor zo een mozaïek. Hierin wordt een ontwikkelingsstrategie voor het gebied gepresenteerd waarin plaats is voor hoogwaardig weidevogelgebied, agrarisch commercieel gebruik én recreatie voor de stadsmens. Het versterken en beleven van deze drie programma's wordt de spil van het plan.

Download PDF Download PDF

Bureau Bouwhuis