Bouwhuisterug naar home

KRACHTGROEN

Nienke Bouwhuis

Project

KRACHTGROEN

Gebiedsontwikkelaar van groene ruimte
Krachtgroen is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat de kracht van groene ruimte in en om de stad ontwikkelt. De dynamische organisatie bestaat uit een team van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten.
Krachtgroen ontwikkelt een strategie waarin gebruikers, ontwerpers, beheerders en overheid kunnen elkaar ontmoeten om samen groene ruimte te creëren en te beheren. Deze strategie is gebaseerd op een gelaagd ruimtelijk raamwerk dat wordt ingevuld door initiatieven van verschillende partijen en wordt geregisseerd door (lokale) overheden. Door deze co-creatie ontstaat betrokkenheid en kunnen bottom-up initiatieven een eigen plek krijgen in de het ruimtelijke groene raamwerk van de overheden.
Krachtgroen stimuleert groene initiatieven, slaat een brug tussen het sociale en het fysieke gebruik, initieert nieuwe vormen van beheer, co-produceert groene ruimte, regisseert groene top-down processen en bottom-up initiatieven en maakt groen houdbaar. Dit vraagt om nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten zoals een interactief platform (GO-GREEN) waarop partijen binnen het raamwerk groene ruimte vinden en ontwikkelen. Het ruimtelijke raamwerk wordt dan een dynamisch groen bestemmingsplan waarin ook de factor tijd en tijdelijkheid een belangrijke rol spelen.
Krachtgroen produceert
kansenkaarten; begeleidt workshops voor gebiedsvisies; en ontwikkelt nieuwe vormen van beheer. Als gebiedsontwikkelaars voor de groene ruimte adviseert Krachtgroen overheden, woningcorporaties, burgers etc.
Krachtgroen is mede opgezet door de Rijksbouwmeester en de ministeries van VROM en LNV.

Download PDF Download PDF | Website: www.krachtgroen.nl

Bureau Bouwhuis