Bouwhuisterug naar home

BUURT BRUIST – KRACHTGROEN

Nienke Bouwhuis

Project

vergroeningsinitiatief Delfshaven, Rotterdam

De groene beweging Buurt Bruist stimuleert en verbindt groeninitiatieven in de wijk en verbetert daarmee de fysieke en sociale leefomgeving. Buurt Bruist ondersteunt groene initiatieven door ze te voorzien van kennis, informatie, netwerken en inspiratie. Met Buurt Bruist wordt via vergroening gewerkt wordt aan de verbetering van de gezondheid in de wijk. Buurt Bruist wordt aangevoerd door Krachtgroen in opdracht van PG&Z (voormalige GGD) Rotterdam.

Begin 2013 ontstond Buurt Bruist uit gesprekken tussen Krachtgroen en GGD. Hoe kan groen de gezondheid in de wijk verbeteren? Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een groene omgeving niet alleen de gezondheid verhoogt, ook maakt het de leefomgeving aantrekkelijker en zorgt het voor meer sociale verbondenheid.
Buurt Bruist heeft groene initiatieven in de wijk in kaart gebracht. Daarnaast organiseert Buurt Bruist groene buurtactiviteiten, van bomenwandelingen met ecoloog tot planten- en stekjesruildagen.
Zowel de initiatievenkaart als de activiteitenkalender staan online. Groene initiatieven kunnen elkaar hierdoor vinden en ervaringen uitwisselen, ze leren elkaar beter kennen en het groene netwerk verbreed en versterkt zichzelf.
Buurt Bruist helpt bewoners ook bij aanleggen van geveltuinen, vergroenen van gezamenlijke binnentuinen en nieuwe plannen maken voor plantsoenen en parken zoals het Brancopark. De groene beweging komt dan langs en geeft advies, van ontwerpschets tot contact met juiste ambtenaar, plantadvies of tips bij het betrekken van buren.

Download PDF Download PDF

Bureau Bouwhuis