Bouwhuisterug naar home

BK-City TU Delft

Nienke Bouwhuis

Project

BK-City Technische Universiteit Delft
- Kossmann.dejong

Na de brand op 13 mei 2008, die de faculteit Bouwkunde volledig verwoestte is direct een team van vijf ontwerpbureaus aan de slag gegaan om het oude hoofdgebouw van de TU aan de Julianalaan gereed te maken voor de zogenaamde 'tijdelijke huisvesting' voor ruim 3000 studenten.

Kossmann.dejong heeft in het centrale deel van het gebouw de Straat van Bouwkunde ontworpen en in het Ketelhuis het restaurant. Aan 'de Straat' bevinden zich de openbare functies, zoals de bookshop, servicepunt, repro- en plot service, studievereniging Stylos en het E-point. Een lange houten kastenwand verbindt de gangzone met de achterliggende kamers waardoor dit een samenhangend geheel vormt. Elke functie heeft binnen een eigen identiteit gekregen door de verschillende toegepaste materialen. Door de vele extra doorbraken in 'de Straat' is er nu zowel een verbinding ontstaan tussen de functies onderling als tussen de functies en 'de Straat'.

Download PDF Download PDF

 

 

 

 

Fotografie: Thijs Wolzak

Bureau Bouwhuis